Forslag til medieansvarslov sendt på høring

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Kulturdepartementet har sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

Forslaget innebærer en modernisering og samling av særreglene om rettslig ansvar for innhold i mediene, blant annet det strafferettslige redaktøransvaret. Loven er teknologinøytral, og skal gjelde for redaktørstyrte medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.


Hovedmålet med forslaget er å styrke de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle som garantister for en åpen og opplyst offentlig samtale.

MBLs foreløpige vurdering er at utkastet er et godt utgangspunkt for en fremtidig lov, og at flere innspill fra mediebransjen er godt ivaretatt. Et viktig punkt hvor MBL mener forslaget konkluderer feil er at man ikke foreslår å innføre eneansvar for ansvarlig redaktør i lovs form. Høringsfristen er 10. september.