NHO: Mediestøtten bør opprettholdes

Publisert

NHO advarer mot pressestøttekutt og ber om at regjeringen reverserer det foreslåtte kuttet på 25,7 mill. kr i Kulturdepartementets budsjett.

NHO var blant de første ute i køen under stortingshøringene hos Finanskomiteen i forbindelse med årets statsbudsjett. NHO uttrykker bekymring for at det foreslåtte kuttet vil bidra til å svekke medienes viktige demokratiske rolle, og viser til analysen og konklusjonene i Mediemangfoldsutvalgets innstilling NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet.

 

Foto: Erik Lundeby