Norpost konkurs: Departementet garanterer avislevering på lørdag

Publisert

I dagens møte mellom Samferdselsdepartementet og MBL bekreftet departementet at avisleveringen vil gå som normalt på lørdag, tross konkursen i Norpost. – Departementet forsikret oss om at lørdagsavisene vil bli levert på lørdag. Vi tar departementets forsikring til etterretning. Vi har etterspurt dokumentasjon vedrørende Kvikkas planer og tiltak (Jfr. departementets pressemelding), men har ikke fått dette, sier Randi S. Øgrey i MBL.

Norpost, som er underleverandør for Kvikkas i Sør-Norge,  begjærte seg konkurs onsdag 15.mars. Kvikkas har informert Samferdselsdepartementet om selskapets planer for å overholde sine kontraktsforpliktelser i den situasjonen som nå har oppstått. Departementet sier i en pressemelding at de ut fra denne redegjørelsen er trygg på at Kvikkas har truffet tiltak som vil sørge for at lørdagsdistribusjon av aviser vil fortsette i henhold til avtalen.

- Jeg registrerer at Norpost i dag meldte oppbud til skifteretten. Samferdselsdepartementet har vært i møte med Kvikkas og blitt orientert om selskapets planer for å håndtere situasjonen som nå har oppstått. Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

MBL kommer med mer informasjon når flere detaljer blir kjent.

For mer informasjon ta kontakt med Randi Øgrey eller Bjørn Wisted. 

Les hele pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her