Nullmomsen utvides

Publisert

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at den tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for «elektroniske tidsskrifter». - Det er positivt at det digitale mva-fritaket nå blir utvidet til å gjelde en større del av bransjen. Det vil ha stor betydning for de det gjelder og vi håper det kan skje raskt, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

- MBL mener at en fremtidsrettet avgrensing må underbygge innovasjon og dekke publikums behov, og vi vil bidra til en god avgrensning som sikrer at det er innholdet og ikke utgiver som omfattes av fritaket, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.


Den konkrete utformingen av regelverket skal utredes nærmere av Finansdepartementet i samråd med Kulturdepartementet.