Nullmomsfordel på avveie

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

"Norske politikere tok ansvar da de anerkjente betydningen av norsk redaksjonelt innhold og utvidet nullmomsen. Intensjonen var ikke at pengene som skulle finansiere kostnadskrevende journalistikk skulle ende hos Telenor og andre TV-distributører," skriver Torry Pedersen, Olav T. Sandnes og Randi S. Øgrey i en kronikk i dagens DN.

Innføringen av den digitale nullmomsen er det viktigste mediepolitiske vedtaket på mange år. Ordningen skal gjøre norske medier i stand til å håndtere overgangen til nye plattformer og sikre norsk redaksjonelt innhold og mediemangfold. Tidligere var det full moms på alle TV-kanaler. Med det nye nullmomsfritaket er nyhetskanaler fritatt fra moms. Disse pengene velger mange av distributørene å beholde.

Finansieringen av journalistikk er under sterkt og økende press fra globale aktører. Både TV 2 og VGTV jobber hver dag for å finne nye inntektsstrømmer for fortsatt å levere nyheter, sport og underholdning til det norske folk. Stortinget og regjeringen så behovet for å modernisere nullmomsordningen og bidra til innovasjon og verdiskaping, og Kulturdepartementet sørget for at ESA ga sin tilslutning.

Finansminister Siv Jensen sa det egentlig ganske godt: «lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt».  Kulturminister Linda Hofstad Helleland pekte på at ordningen ville «gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje». Det er et syn som mediebransjen støtter fullt ut. Vi er klare til å følge opp og vise at ordningen har en effekt. Men når pengene stopper opp på veien, får vi ikke gjort noen ting.

Ingen hadde regnet med at fordelene ved nullmomsen skulle ende hos Telenor og de andre TV-distributørene, og øke deres overskudd. Etter våre anslag henter distributørene ut flere hundre millioner kroner i økte inntekter fra sine kunder. Dette har de gjort uten å informere og uten å videreføre noen av pengene til oss som lager innholdet.

Det er vi som hver dag finansierer mange hundre journalister som leverer nyheter, sport og underholdning til befolkningen. Det er vi som prioriterer å satse på de krevende sakene, fordi de er for viktige til å la være. Distributørene formidler nyhetskanalene, men har ingen journalister ansatt og lager ingen nyhetssaker. Likevel kan de plusse hundrevis av millioner på bunnlinjen som etter intensjonen skulle være med å finansiere vårt samfunnsoppdrag.

Frie, kritiske og økonomisk uavhengige medier er avgjørende for et fungerende demokrati og en åpen og opplyst samfunnsdebatt. Grunnloven § 100 fastslår statens ansvar for ivareta dette infrastrukturkravet. Da Kulturdepartementet notifiserte ESA om utvidelsen, sto infrastrukturkravet sentralt i begrunnelsen. Det er svært problematisk at Telenor og andre TV-distributører utnytter et så viktig mediepolitisk tiltak til å øke sine overskudd.

Vi forventer nå at TV-distributørene viser samfunnsansvar og sørger for at merinntektene fra nullmomsordningen videreføres til de redaksjonelle mediene, i tråd med formålet.

 

Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 20. mars 2017.