Mediestøtte

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (ofte kalt pressestøtten) er et medie- og kulturpolitisk virkemiddel som kommer folk flest til gode fordi det bidrar til økt lesing, økt samfunnsforståelse og økt demokratisk deltakelse.

Teknologien og folks medievaner er i sterk endring, men nyhetsmedienes viktigste samfunnsoppdrag står fast: Nyhetsformidling, kommentar og samfunnsdebatt. Støtten er derfor ikke lenger bundet til papiraviser. Støttemottakere kan også få tilskudd for digitale utgivelser. Dette er viktig, fordi produksjonstilskuddet da understøtter den nødvendige digitale transformasjonen.

Støtten skal bidra til ytringsfrihet, redaksjonelt mangfold og journalistisk kvalitet. Dagens ordning bidrar til å opprettholde et antall aviser som ellers ikke ville hatt muligheter til å overleve. Støtten gis til aviser i en svak posisjon på annonsemarkedet, og lokalaviser med lavt opplag. Aviser som VG, Aftenposten, Dagens Næringsliv eller andre store regionaviser og sterke lokalaviser, får ingen støtte. Det gjør derimot Bergensavisen, Rogalands Avis, Tromsø og andre aviser med en større konkurrent der de kommer ut. Også aviser som Nationen, Vårt Land og Klassekampen, som har abonnenter over hele landet og derfor intet lokalt annonsemarked, får støtte. Det samme gjør mange små lokalaviser landet rundt.

Noen spør hvorfor aviser som får støtte ikke klarer seg selv? Vil ikke leserne ha dem? Jo, disse avisene har lesere som betaler like mye for avisen som det lesere av aviser som ikke mottar støtte gjør. Svaret ligger i annonsemarkedet. Det er to inntektskilder som finansierer avisredaksjoner: Annonser og opplagsinntekter gjennom abonnement eller løssalg.

Annonseinntektene er avgjørende for økonomien. Dersom en avis er mindre enn konkurrenten eller ikke har stor husstandsdekning, får den ikke tilstrekkelig med annonser. En avis kan derfor ha en markedsposisjon som i andre bransjer ville sikret en komfortabel økonomi, men som i annonsemarkedet ikke gir nok inntekter.

Støtten skal motvirke at annonsemarkedet alene skal bestemme hvilke aviser som overlever. En lang rekke offentlige utredninger og sakkyndige rapporter har konkludert med at mediestøtte er viktig for avismangfoldet, og at dette mangfoldet er viktig for demokratiet. Dersom støtten skulle forsvinne, vil aviser i en utsatt annonsemarkedsposisjon gå inn eller bli til helt andre aviser i løpet av kort tid. Det vil ikke komme nye aviser i stedet for de som forsvinner.

Uten støtte til lokale fådagersaviser vil det være umulig å starte nye aviser. Det er kun lokale fådagersaviser som bygges sakte opp som kan ha håp om å lykkes som generelle dagsaviser. Unntak finnes for noen få nisjeaviser, men også disse er bygget opp med støtte i ryggen.