Sp ønsker å gi nyhetsmediene fritak for arbeidsgiveravgift

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

- Betyr det at vi har fått ny medieminister at vi endelig kan få på plass den mediepolitikken som et enstemmig mediemangfoldsutvalg var enig om? Dette var innledningsspørsmålet til kulturminister Trine Skei Grande (V) fra Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen under Stortingets spørretime i går.

Sem-Jakobsen fremhevet at midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift har en lav kostnad i forhold tilden  konsekvensen ved nedbygging av journalistikken har for samfunnet vårt. Hun ble fulgt opp av Marit Arnstad (Sp), som minnet kulturministeren om at hvert år med tapt tid er alvorlig for en bransje som har stått i en krevende situasjon i mange år og har "kuttet til beinet". - Må vi vente til neste vår før vi får en stortingsmelding, og vil den inneholde det som Senterpartiet synes er det viktigste tiltaket i mediemangfoldutvalgets rapport; midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift, spurte Arnstad.

Kulturminister Trine Skei Grande svarte at utfordringen med fritak for arbeidsgiveravgift er avgrensningen, men at hun raskt vil innkalle til samtaler med stortingspartiene og håper å få til et bredt mediepolitisk forlik.

Se opptak (fra 24.45).