Statsbudsjettet 2017: Regjeringens pressestøttekutt

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

- Vi er glad for at både Venstre og Krf vil reversere regjeringens forslag om å kutte pressestøtten, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

Utover å reversere regjeringenes kuttforslag foreslår samarbeidspartiene økte tilskudd. Venstre foreslår å reversere kuttet på 10 millioner i pressestøtten i partiets alternative statsbudsjett, og ønsker dessuten å gi aviser innovasjonstilskudd på 2 millioner kroner. Krf foreslår å øke mediestøtten, slik at det blir en reell økning på 5 millioner kroner ut over å fjerne det foreslåtte kuttet. Partiet foreslår også å øke NRK-lisensen med 30 kr mer enn regjeringen legger opp til.