Statsbudsjettet 2017: Skuffet over nytt kutt i pressestøtten

Publisert

- Det er skuffende at kulturministeren nok en gang kutter i pressestøtten. Hun er godt kjent med hvor tøffe tider det er i bransjen. Nå trenger mediehusene forutsigbarhet, men dette har hun valgt å se bort fra, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL.

Regjerningen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å kutte produksjonstilskuddet med 10 mill. Det er tredje gang på halvannet år at pressestøtten kuttes. Dersom kuttet blir stående vil 20 mill. være kuttet siden sommeren 2015.

-Det er vanskelig å forstå hvorfor Helleland nå velger å kutte samtidig som hun har bedt mediemangfoldsutvalget om å utrede fremtidens mediepolitikk. Endringer og kutt underveis skaper unødvendig uro i bransjen, sier Nedreberg.

Den digitale nullmomsen ble innført 1. mars i år og har bidratt til økt digital brukerbetaling.

-Det var veldig positivt at nullmomsen ble innført, men vi ser at avgrensningen blir for snever. Her må arbeidet med en fremtidsrettet avgrensning i takt med brukernes vaner og behov fortsette, sier Nedreberg.

Her er regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017