Stortinget sikret 25,7 millioner og åpnet for utvidelse av momsfritak

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Stortingets Familie- og kulturkomite vedtok tirsdag å reversere pressestøttekutt og å utvide det digitale momsfritaket. Pressestøtten opprettholdes på 2017-nivå, noe som innebærer at 25,7 mill. kr tilbakeføres i forhold til regjeringens forslag. Bevilgningen blir på 320 millioner, og regjeringens forslag på syv mill. kr til innovasjonstiltak opprettholdes. Stortinget ber regjeringen vurdere utvidelse av momsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk.

Spesiell takk til Venstre og Krf

- Det er god grunn til å takke forhandlerne i Venstre og Kristelig Folkeparti for å ha forstått den krevende situasjonen mediebransjen er i, sier MBLs adm dir Randi S. Øgrey.

- For bransjen er det også positivt at innovasjonsstøtten sikres. Vi har store forhåpninger til at det blir en god ordning for lokalavisene og at nivået på ordningen trappes opp etter hvert. Vi er også glade for den brede støtten i kulturkomiteen til å fortsette moderniseringen av mediepolitikken gjennom utvidelse av momsfritak i tråd med nåtidens mediebruk sier Randi S. Øgrey.

Tilskuddet til bredbåndsutbygging økt med 80 mill. kr i forhold til regjeringens forslag.

- Bevilgningsvedtakene ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.