Jobber for pressefrihet i diktatur

(12.02.17) -Visjonen «Kunnskap for en bedre verden» behøver ikke å være vidløftig og fjern, skriver førsteamanuensis Jens Barland. Barland deltar som mentor på vegne av MBL på WAN-IFRAs mentorprogram «Media Freedom and Democracy Programme».

Programmet, som delvis er finansiert av Norsk UD og har en varighet på fire år, har i første omgang fokus på pressefrihet i et diktatur, der norske medieledere opptrer som mentorer for 40-60 medieledere fra Vietnam, Kambodsja og Myanmar. I kommentaren gjør Barland opp tanker om erfaringene han har gjort seg fra første del av mentorprogrammet.

-Selv med et slags felles eierskap fra diktatorregimets side blir det likevel noe mangfold for offentligheten. De er også helt åpne om hvilke felt som er tabu og som de holder seg unna, og med ferske og smertelige erfaringer kommenterer Barland fra møte med mediehuset Thanh Nien i Ho Chi Minh (Saigon), eid av kommunistpartiets ungdomsorganisasjon.

Han poengterer også viktigheten av at man på tross av konteksten møtes i en likeverdig partnerrelasjon, og forklarer at han som mentor først og fremst ser muligheten til å spre kunnskap om en mer demokratisk presse heller enn å innta en belærende rolle.

Jens Barland er en av foreløpig 6 mentorer oppnevnt av MBL; Ole Werring (Amedia), Bernt Olufsen (Schibsted) og Rolf Dyrnes Svendsen (NxtMedia) blitt med på laget og vil fungere som mentorer sammen med Helje Solberg (VGTV) og Hildegunn Soldal (NRK).