Pressefriheten i verden har aldri vært mer truet

(Oslo 3. mai oppdatert 4. mai 2017) Norge og de andre nordiske landene er på verdenstoppen i pressefrihet, men i store deler av verden har pressefriheten aldri vær mer truet. I dag markeres Pressefrihetens dag over hele verden.

-Det er gledelig å ligge på toppen, men dessverre ser vi også at utviklingen går i feil retning i store deler av verden. Det forplikter også å være i verdenstoppen i pressefrihet. MBL har og tar et særskilt ansvar for å bidra til å fremme pressefriheten. Det gjør vi bla. globalt gjennom vår medieorganisasjon WAN-IFRAs internasjonale programmer i Sørøst Asia og Afrika. Norsk UD er en viktig finansiell bidragsyter og det er flott at norske medieledere stiller som mentorer for oss, sier Randi S. Øgrey am. dir i MBL.

Ifølge ifølge journalistorganisasjonen CPJs årlige fengselstelling satt rundt 259 journalister fengslet i 2016, dette er det høyeste antall noen sinne. I 2016 ble ni journalister drept i landet. Siden 2000 har CPJ dokumentert minst 85 slike tilfeller, mens andre organisasjoner har nådd over 100.

-Press på journalister og medieorganisasjoner utføres for å redusere gjennomsiktighet og ansvar i samfunnet. Vanligvis betyr det at sterke interesser har noe å skjule fra offentligheten. Dette er angrep på demokratiske verdier og ikke kan tolereres, sier Øgrey.

Fernando de Yarza López-Madrazo, President of News Media Europe: 

Director Press freedom Wan-Ifra, Andrew Heslop

 Pressefrihetens ble markert i Hydroparken i Oslo kl. 15.00 3. mai 2017:

Tale ved Per Edgar Kokkvold