78 550 elever er med i nasjonal avisuke

Publisert

I uke 44 vil 76 300 elever på 4., 6. og 9. trinn jobbe med nyheter og journalistikk. Opplegget gjennom Mediekompasset (MBL) er tilrettelagt for å fremme forståelsen av kildekritikk, ytringsfrihet og god journalistikk.

– Den gode påmeldingen viser at lærere forstår verdien av å undervise i demokratiforståelse og redaktørstyrte mediers plass i vår moderne medievirkelighet, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad.

-Mediekompasset er Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eget skoleprogram. Vår oppgave er å tilby et aktuelt undervisningsopplegg på vegne av norsk presse om de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet og stimulere til engasjerte og kritiske mediebrukere, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad.

I avisuken får elevene oppgaver knyttet til journalistikken som er tilrettelagt for kompetanseplanene for 4., 6. og 9. klassetrinn.

-Redaktørstyrte medier sloss om oppmerksomheten hos unge mediebrukere.  For forståelsen av kildekritikk, ytringsfrihet og god journalistikk er derfor den nasjonale avisuken minst like aktuell nå som den var da den ble opprettet for 21 år siden. Den store interessen viser også at lærere tar sin del av samfunnsansvaret ved å vise journalistikkens rolle i et demokratisk samfunn, sier Rysstad.

Nett og papir

Lokalavisen er grunnstammen i opplegget enten elevene jobber med den på nett eller papir. Alle elevene får også gratis tilgang til bt.junior.no uka igjennom. Mange velger også å gjennomgå flere forskjellige aviser i løpet av avisuken. Tre av nisjeavisene er blant favorittene; Aftenposten Junior, Klar Tale og Framtida Junior, som er med for første gang i år.

-Mediekompasset skal inspirere til leselyst, demokratiforståelse og engasjement gjennom skoleåret. På medielabben.no er det omfattende digitale læringsressurser til fri bruk, og skoleaviser.no er gratisverktøy for alle skoler som vi lage elevavis, sier Rysstad.