Avistegning og ytringsfrihet inn i skolen

Nyhet, Mediekompasset

Publisert

Christian Bloom ble i 2017 tildelt prisen for Årets Avistegning for denne tegningen som stod på trykk i VG Helg.

Mediekompasset, som er en del av Mediebedriftenes Landsforening er tildelt kr 250 000 av Sparebankstiftelsen DNB for å lage en digital undervisningsressurs om avistegning og ytringsfrihet for 4.-10. trinn.

-Endelig skal norske avistegnere bli omfattende presentert for norske elever, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad i Mediekompasset.

Illustrasjoner har en sterk formidlingskraft, som gjør at de spiller en viktig rolle for demokrati og ytringsfrihet over store deler av verden, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB og fortsetter. Avistegninger har en lang og stolt tradisjon også i Norge. Tegningene er både en del av kulturarven og et viktig element i den offentlige samtalen. Dette nye undervisningsopplegget vil både formidler kunnskap om journalistikk og avistegning, og la elevene skape sine egne tegninger. Derfor er det en glede å støtte dette prosjektet, sier han.

Unikt utgangspunkt

-Avistegninger har sitt unike utgangspunkt i at det kan formidle hele historien i en eneste illustrasjon, noe som også er beskrivende for de pedagogiske kvaliteter tegningen kan ha i en undervisningssammenheng. Tegningen kan leses av alle. De egner seg for analyse, diskusjon og refleksjon innenfor emner som både kan være kontroversielle og kompliserte. Ikke minst kan de bidra med humor og spissfindigheter som skaper interesse og engasjement, sier Rysstad.

Formålet med undervisningsressursen er å gi elever ferdigheter innenfor journalistikk, ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. Læringsressursen skal både gi kunnskap og mulighet for elevene til selv å produsere egne arbeider.

TV2 Skole vil være samarbeidspartner og produsent av digitalressursen.