MBL støtter forslag om varslervern

Publisert

Leder av MBLs juridiske avdeling, Pernille Børset.

MBL mener NOU 2818:6 om varslervern er en vesentlig forbedring av gjeldende lovtekst og er også positive til forslaget om å opprette nasjonalt varslingsombud.

Varslingsutvalget mener at lovregler om varsling i arbeidslivet fortsatt skal være regulert i arbeidsmiljøloven, noe MBL støtter i en nylig avgitt høringsuttalelse. MBL støtter også forslaget om å lovfeste arbeidsgivers plikt til å legge til rette for godt ytringsklima på arbeidsplassen.

Videre støtter vi forslaget fra utvalgets flertall om en egen varslerlov. -En egen varslingslov vil etter vårt syn bidra til økt fokus på varslingsinstituttets samfunnsmessige betydning og forholdet til ytringsfriheten, og vil som utvalget påpeker kunne være et viktig signal om at varsling og varslervern prioriteres, sier lederen av MBLs juridiske avdeling, Pernille Børset. -Det vil også kunne gjøre det enklere rent pedagogisk for en som vurderer å varsle, men som er usikker på hvordan saken bør tas videre, sier hun.