Nye retningslinjer for bruk av data

Foto: Shutterstock.

I forbindelse med innføring av GDPR finner MBLs medlemmer det formålstjenlig å jobbe sammen. Målet er å skape felles forståelse og felles retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens.

MBL har derfor utviklet en overordnet Datapolicy som vil ligge til grunn for det videre arbeidet (se lenke). Den kan legges til grunn for arbeidet med å utforme individuelle DPA'er.