Skuffende kronetak på pressestøtten

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Regjeringen vil innføre et statisk tilskuddstak på pressestøtten på 40 mill. kroner per medieselskap per år fra 2015. - Dette er skuffende. Et statisk kronetak bryter med selve innretningen i ordningen som for øvrig er dynamisk. Dette vil ramme enkeltaktører hardt, sier Randi S. Øgrey.

Det statiske tilskuddstaket kommer i tillegg til et allerede gjennomført dynamisk tilskuddstak knyttet til 40 pst. av mottakernes driftskostnader. Kulturdepartementet har tidligere foreslått å senke opplagsgrensen for nummerén- og alenemedier fra 6000 til 4000.

- Vi er selvsagt galde for at regjeringen lar 4-6000 avisene beholde støtten. Nå er det viktig at en plattformnøytral pressestøtte får virke. Aktørene trenger hver krone de kan få av ordningen til den omstillingen de skal gjennom, sier Øgrey.

St. meld. 20 (2013-2014): Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier