Personvernkommisjonen bør ha medlem fra mediebransjen

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Det er sentralt at kommisjonen vurderer hensynet til og avveiningen mot informasjons- og ytringsfriheten i sitt arbeid, skriver MBL i nylig avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet.

Mandatet bør pålegge kommisjonen å vurdere avgrensinger og avveininger som er forankret i både Grunnloven og internasjonale konvensjoner som Den europeiske menneskerettskonvensjonen, heter det videre. MBL foreslår at det oppnevnes et medlem fra mediebransjen til kommisjonen, basert på et behov for innsikt i ytrings- og informasjonsfrihet og fordi bransjen har omfattende erfaring med digitalisering.

Høringsuttalelsen