Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Avisuke 44: Stor nasjonal dugnad fra norske lokalaviser

Oppgaven går ut på å tilby aktuelt undervisningsopplegg på vegne av norsk presse om de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet, vise frem god journalistikk og stimulere til engasjerte og kritiske mediebrukere i følge adm dir Randi S. Øgrey i MBL og prosjektleder Veslemøy Rysstad i Mediekompasset

Neste uke er 124 lokalaviser med når Mediekompasset drar i gang nasjonal avisuke på 1275 av landets skoler. Avisuka er en nasjonal dugnad for å lære barn og unge om journalistikk og medienes rolle. 75 500 av landets skoleelever på 4., 6., og 9. trinn skal ha norsk redaksjonelt innhold på timeplanen i en hel uke.

Det er 22. gang Mediekompasset (MBL) arrangerer nasjonal avisuke i et spleiselag med landets lokalaviser og byr på daglige aviser og arbeidshefter til alle elevene. Undervisningsopplegget er tilrettelagt for å fremme forståelsen av kildekritikk, ytringsfrihet og de redaktørstyrte medienes viktige samfunnsoppdrag. Alt er tilpasset trinnets kompetanseplaner.

-Å undervise i demokratiforståelse og redaksjonelle mediers plass i dagens medievirkelighet har aldri vært viktigere enn i dag, hvor fake og fakta spres om hverandre i en hurtig og stadig større informasjonsstrøm. Vi setter stor pris på at så mange av landets lærere er bevisste nettopp dette, sier adm dir Randi S. Øgrey i MBL/Mediekompasset.

Mediekompasset er Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) skoleprogram. -Vår oppgave er å tilby aktuelt undervisningsopplegg på vegne av norsk presse om de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet, vise frem god journalistikk og stimulere til engasjerte og kritiske mediebrukere, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad i Mediekompasset.

I løpet av uke 44 vil ca en halv million aviser være en del av skolehverdagen og få sin plass i skolesekker landet rundt.

Gjennom skoleåret

Nylig lanserte Mediekompasset appen Skoleaviser for alle som vil jobbe med journalistikk og lage skoleavis. Fra skolestart i høst og fram til lokalvalget var det 50 000 daglige brukere av digitalressursen dittvalg2019.no med masse redaksjonelt stoff. Gjennom året har skolene også fri tilgang til medielabben.no, som er en omfattende læringsressurs for barne-, ungdomsskole og den videregående skolen. -Innholdet i mediene og verdiene som følger av redigerte medier gir et dagsaktuelt innhold til timeplanene gjennom året. Derfor har vi både tilbud om hefter og flere digitalressurser slik at skolene kan bruke det når det egner seg i årsplanen.