Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Innsamling lønnsstatistikk pr 31.12

Lønn og tariff

Publisert

MBL samler hvert år inn detaljerte opplysninger om lønn fra medlemsbedriftene. Alle data som samles inn skal være ved utgangen av året, dvs pr 31.12. Opplysningene bearbeides og kvalitetssikres av oss, før vi produserer rapporter som publiseres i forkant av de årlige lønnsoppgjørene. I tillegg til lønnsvekst brukes rapportene til å beregne overheng og glidning.

MBL samarbeider med de ulike arbeidstagerorganisasjonene. De mottar tallgrunnlaget fra oss, slik at vi har omforente tall som danner grunnlaget for lønnsforhandlingene. Frist for innsending er fredag 20. februar 2020. 

Tallene rapporteres til MBL via Excel. For hvert av områdene har vi utarbeidet følgende dokumentasjon: 
* Excel – regneark som viser feltrekkefølge og gir en beskrivelse av hvert felt 
* Veiledning – detaljert oversikt over de ulike feltene 
* Funksjonsbeskrivelse – detaljert beskrivelse av de ulike stillingskodene vi benytter 
* Nivåbeskrivelse – forholdet mellom de ulike stillingskodene 

Noen av MBLs medlemmer har et statistikksamarbeid, der det opereres med en mer finmasket inndeling av stillingskoder. De bedriftene som er en del av dette samarbeidet benytter følgende veiledninger.  Dette gjelder Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, TV2 og VG.