Krevende år for magasinene

Foto: Shutterstock

Etter et stabilt 2017 falt magasinmarkedet igjen med 5,9 prosent i 2018, totalt 58 magasiner har nedgang i sine lesertall. -Det er krevende tider i magasinbransjen. Til tross for fallet i magasinlesingen, klarer magasinene å opprettholde en høy leserfrekvens. Magasinleserne både nyter og nyttegjør seg av innholdet, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.

Samlet sett en nedgang på 5,9 % i magasinmarkedet fra 2017 til 2018. 14 magasiner øker i 2018 (19/1) og 58 går tilbake sammenlignet med 2017 (18/1)

25% av den norske befolkningen (12 år +) leser daglig minst ett magasin på papir, noe som er samme nivå som i 2017.  I snitt ble et magasin tatt frem og lest/tittet i 3,4 ganger i 2018. 56% av magasinenes sider blir lest/tittet i hver gang man tar fram magasinet

-Magasiner speiler det norske samfunnet i stort, og samtidig er de i en særstilling for å definere norsk kultur innenfor blant annet mote, design og livsstil. Magasinene er en viktig premissleverandør for norsk livsstil og nordic living. Magasinene når lesere utover det tradisjonelle nyhetsmedier gjør, og derfor er det viktig å sikre et magasinmangfold på norsk, sier Øgrey.

Pondus var Norges mest leste blad i 2018 med nær en halv million lesere (478.000) per utgave. Deretter følger Hjemmet og Illustrert Vitenskap, begge med over 400.000 lesere. Pondus er også sammen med Aftenposten Innsikt den tittelen som kan vise til størst vekst i antall lesere det siste året, begge vokser med nærmere 30.000 lesere.

A-magasinet er fortsatt Norges største avismagasin med 778.000 lesere.

Totalopplaget for norske magasiner er på 1,6 millioner (1.558.053), og opplaget gikk tilbake med 8,3 prosent på sammenlignbare titler. Det ble solgt 42 mill. blader i fjor, mot 46 mill. året før.

Kategorien "Voksen kvinne" utgjør fortsatt den største andelen av totalopplaget, etterfulgt av "Bolig, Interiør" og "Aktualitet, TV".

Hjemmet er tittelen med størst med et opplag på 134 000. Deretter kommer Se og Hør tirsdag med 97.000, og Familien og Vi over 60 begge med over 70.000 i opplag.

Bladene med størst vekst er "Vi over 60" fra Aller Media som øker med over 4200 i opplag, "KK" fra samme forlag som øker med 3700 og "Tara Hjem" fra Bonnier med en økning på 2500.

Magasinenes lesertall

Magasinenes opplagstall

Medietallpresentasjon