Ny ytringsfrihetskommisjon på trappene

Nyhet, Mediepolitikk, Ytringsfrihet

Publisert

Kulturminister Trine Skei Grande vil oppnevne medlemmer som skal sitte i ny ytringsfrihetskommisjon på nyåret. Foto: Jo Staube/Venstre.

Regjeringen la nylig frem mandat til ny ytringsfrihetskommisjon og medlemmene av kommisjonen kunngjøres på nyåret.

-Vi ser en rekke utviklingstrekk som setter ytringsfriheten under press. Derfor er det behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

- Dette er et godt og viktig initiativ. Den teknologiske utviklingen har gitt oss utfordringer som ikke eksisterte da den forrige Ytringsfrihetskommisjonen la frem sin innstilling i 1999, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Ytringsfrihetskommisjonen får i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. I denne sammenheng skal kommisjonen blant annet vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot "falske nyheter" og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier. Kommisjonen er også bedt om å drøfte nye medieaktører med portvokterfunksjoner og hvordan myndighetene kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

Her er regjeringens mandat til ytringsfrihetskommisjonen