Avistegninger skal inspirere til læring i nytt undervisningsopplegg

-Tegningen kan leses av alle. De egner seg for analyse, diskusjon og refleksjon innenfor emner som både kan være kontroversielle og kompliserte, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad i Mediekompasset/MBL. Illustrasjonen "One love – nei til rasisme" er ved fribytegner Fadi Abou Hassan (FadiToOn).

Mediekompasset og TV 2 Skole lanserer nå et gratis digitalt undervisningsopplegg for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole om avistegning og ytringsfrihet: avstegning.no. Her er videofortellinger og mer enn 150 tegninger i et spenn fra 2. verdenskrig til dagsferske kommentarer til det som skjer i dagens USA.

- Avistegninger har sitt unike utgangspunkt i at det kan formidle hele historien i en eneste illustrasjon, noe som også er beskrivende for de pedagogiske kvaliteter tegningen kan ha i en undervisningssammenheng. Tegningen kan leses av alle. De egner seg for analyse, diskusjon og refleksjon innenfor emner som både kan være kontroversielle og kompliserte. Ikke minst kan de bidra med humor og spissfindigheter som skaper interesse og engasjement, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad i Mediekompasset.

Belyser temaene i fagfornyelsen

Avistegninger har en lang og stolt tradisjon også i Norge. Tegningene er både en del av kulturarven og et viktig element i den offentlige samtalen. Dette nye undervisningsopplegget vil både formidle kunnskap om journalistikk og avistegning og la elevene skape sine egne tegninger.

-De tverrfaglige temaene som blir en del av skolens fagsfornyelse fra høsten belyses gjennom tegningene i ressursen. Norske avistegnere leverer på et svært høyt nivå,  og det har vært både interessant og morsomt å produsere denne ressursen. Vi håper og tror at det skal bli like gøy og lærerikt for elever og lærere å jobbe med dette stoffet, sier redaksjonssjef Anne Cathrine Gotaas i TV2 Skole.

Formålet med undervisningsressursen er å gi elever ferdigheter innenfor journalistikk, ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn.

Undervisningsressursen er støttet både av Sparebankstiftelsen DNB og Fritt Ord. TV 2 Skole har produsert læringsressursen for Mediekompasset som er en del av Mediebedriftenes Landsforening. Læremiddelressursen vil være tilgjengelig på den åpne nettsiden avstegning.no, ligge i appen skoleaviser.no og er også integrert i læremiddelportalen elevkanalen.no.

Avistegning.no er både omfattende og det eneste undervisningsopplegget i sitt slag i norsk skole.