Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Kulturkomiteen støtter regjeringens forslag om å stoppe utenlandsk spillreklame på TV

Nyhet, Mediepolitikk, Reklame og annonsering

Publisert

Foto: Stortinget

Politikerne i Familie- og kulturkomiteen, unntatt Frp, samlet seg om å støtte regjeringens forslag til endringer i kringkastingsloven sist torsdag.

Flertallet anser den foreslåtte regelendringen som en justering for å ivareta norsk spillpolitikks formål og effektivitet. Flertallet konstaterer også at departementet gjennom flere år har forsøkt å bruke konsultasjonsordninger for å komme frem til ønsket resultat, men at dette ikke har ført frem. Da er det foreslåtte tiltaket nødvendig for at norsk spillpolitikk skal være gjennomførbar. Flertallet anser det som godt dokumentert at begrensning på markedsføring er en helt nødvendig del av arbeidet mot de sosiale skadevirkningene av spill.

Innstillingen er forøvrig i tråd med MBLs innspill om at den norske bransjen ønsker like konkurransevilkår, og at det ikke skal lønne seg å omgå norsk lov og oppnå fordeler ved å etablere seg i utlandet.

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)