Meklingsstart onsdag for avisbudavtalen

Publisert

Deler av forhandlingsdelegasjonen; fra venstre Pernille Børset og Geir E. Engen fra MBL og nederst fra høyre Arild Løkken, Aftenposten Distribusjon, Ingar Tøien Merli, Romerike MediaDistribusjon AS og Haakon Onstad, Polaris Distribusjon.

I morgen kl 10 møter Mediebedriftenes Landsforening og Fellesforbundet til tvungen mekling hos Riksmekler. Det er satt av to dager til meklingen og meklingsfristen utløper kl 24.00 torsdag 19. november.

Riksmekler er Inger-Marie Landfall. Pernille Børset leder forhandlingene for MBL og Fellesforbundets forhandlingsleder er Ole Einar Adamsrød.

Koronasituasjonen innebærer begrensinger i antallet fysiske deltakere som møter hos Riksmekler fra forhandlingsdelegasjonen.

MBLs forhandlingsdelegasjon:

Pernille Børset, MBL (leder)

Arild Løkken, Aftenposten Distribusjon

Ingar Tøien Merli, Romerike MediaDistribusjon AS

Haakon Onstad, Polaris Distribusjon

Kanwal Suleman, MBL

Geir Engen, MBL

På Teams:

Therese Mjaaland, MBL og Vidar Opsalhagen, Innlandet Distribusjon

Informasjonsansvarlig: Veslemøy Rysstad, tlf 92 29 90 97

Les også: Varsel om plassfratredelse

Les også: Brudd i tariffoppgjøret mellom MBL og Fellesforbundet