Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Ønske om å innlemme nyhetsbyråer i medieansvarsloven

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBLs adm.dir Randi S. Øgrey, NTBs sjefredaktør Mads Yngve Storvik og NRs generalsekretær Arne Jensen avbildet i forbindelse med stortingshøringen i februar i år.

Stortingets Kultur- og familiekomite fremmet denne uka et samlet forslag hvor de ber regjeringen «utrede om medieansvarslovens virkeområde kan utvides til å omfatte nyhetsbyråer som leverer kvalitetskontrollert innhold» og med utredningsfrist innen vårsesjonen 2021. – Vårt håp er at dette kommer i orden så raskt som mulig, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

-Etter vårt syn er det flere gode grunner til at disse skal omfattes: Nyhetsbyråer og produksjonsbyråer har et redaksjonelt ansvar for det de leverer, både juridisk og etisk. Vi er ikke i tvil om at det vil skjerpe kvalitetssikringene i de journalistiske produksjonsmiljøene, sier Øgrey.

Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening hadde også samlet seg om felles notat og foreslo overfor komiteen under høringen i vinter at Medieansvarsloven bør omfatte nyhetsbyråer og produksjonsselskaper.

NTB med forventninger til departementet

– Jeg er veldig fornøyd med at komiteen har tatt våre tydelige innspill, og forventer at departementet følger opp og sikrer at nyhetsbyråer som NTB blir omfattet av loven, kommenterte NTBs sjefredaktør Mads Yngve Storvik. Les omtalen i Medier 24