EU åpner for nullmoms på magasiner

Publisert

-Vi håper at EUs nye avgrensning betyr at også norske politikere anerkjenner betydningen av å innlemme magasinene i ordningen for digital nullmoms, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Tirsdag vedtok EUs finansministre (ECOFIN) viktige endringer i EUs merverdiavgiftsdirektiv, noe som betyr at medlemslandene kan innføre nullmoms på journalistiske publikasjoner på trykk og nett, herunder magasiner. -Vi håper at EUs nye avgrensning betyr at også norske politikere anerkjenner betydningen av å innlemme magasinene i ordningen for digital nullmoms, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Allerede i 2018 tok EU-kommisjonen initiativ til å lage en liste over varer og tjenester som ikke skulle ha momsfritak, som for eksempel tobakk. Medlemslandene har siden forhandlet om å ha en "positiv" liste i stedet for en "negativ" liste, altså en liste over hvilke varer og tjenester som kan gis fritak. Med dagens vedtak, formelt et tilleggsdirektiv til EUs merverdiavgiftsdirektiv (2006/112/EF), er dette en realitet. Det er nå opp til hvert enkelt medlemsland å avgjøre om man skal bruke muligheten til å innføre nullmoms for aviser og magasiner.

Les også kronikken: Fancy, flott og forførende unorsk?