Mediehusenes lesertall: VG størst totalt - Aftenposten størst på papir

Publisert

Foto: Shutterstock

Norske redaktørstyrte nyhetsmedier står fortsatt sterkt. 83 prosent av den norske befolkningen over 12 år leser minst én avis digitalt eller på papir daglig. Sammenlignet med forrige kvartal går digitaldekningen for norske nettsteder tilbake med 3 prosent. Papirlesingen går tilbake med 11,8 prosent sammenlignet samme periode i fjor. VG er Norges største mediehus, med en samlet dekning for papir og nett på i underkant av 2,2 millioner personer. -Det er fortsatt en stor andel av Norges befolkning som hver dag blir informert av og holder seg orientert gjennom norske medier. Dette viser at mediene spiller en viktig rolle i nordmenns hverdag, sier adm.dir. i MBL Randi S. Øgrey.

Den digitale dekningen for norske nettaviser holder seg høy, og 74 prosent bruker nettaviser på en eller flere enheter, som mobil, nettbrett og PC, daglig. Den totale digitale dekningen går tilbake med 3 prosent fra første til andre kvartal 2021. Papirlesingen har samlet sett en tilbakegang på 11,8 prosent i 2020/2021 (21/2) sammenlignet med ett år tidligere. Lokal- og regionavisene, med under 50 000 lesere, har en tilbakegang på 11,5 prosent og nisjeavisene går tilbake 13,7 prosent. - Vi vet at det også i vår var færre som hadde tilgang til papiraviser på jobb og offentlige steder, noe som kan ha påvirket papirlesingen. Når det gjelder den mindre nedgangen i digitalkonsumet er dette en forventet utvikling og viser at det digitale trykket har holdt seg godt også i en periode hvor folk oppholder seg mer utendørs og flere logger av mot sommerperioden, sier Øgrey.  Ca. en tredjedel (34 prosent) av den norske befolkningen leser fortsatt minst én papiravis en gjennomsnittlig dag. 

De største mediehusene
VG er Norges største mediehus, med en samlet dekning for papir og nett på i underkant av 2,2 millioner personer, etterfulgt av NRK med nær 1,5 millioner og Dagbladet med 1,3 millioner. TV2, Aftenposten, Nettavisen og E24 følger videre på listen. Hovedandelen av konsumet skjer digitalt, og flere av de største nyhetsmediene er rene digitale produkter. 

Aftenposten er Norges største papiravis med 282 000 lesere for en gjennomsnittlig utgave, etterfulgt av VG med 149 000 lesere. Klassekampen er fortsatt Norges tredje største papiravis med 108 000 lesere, etterfulgt av Dagbladet, Dagens Næringsliv og Adresseavisen.

Magasin - stabil daglig dekning
Etter flere år med tilbakegang for norske papirmagasiner ser det nå ut til at den daglige dekningen flater ut, og 22 prosent leser nå daglig minst ett magasin. Fra 2019 til 2020 var det en mindre tilbakegangen for papirmagasinene, og den svake tilbakegangen fortsetter inn i 2021. Samlet sett er det en tilbakegang på bare 2,8 prosent for alle målte titler i forhold til 2019/2020 (20/2). Magasingruppen «Voksen kvinne» går frem med 3,2 prosent og vokser mest, mens resterende kategorier har tilbakegang. 

De største magasinene
Hjemmet øker med 5,8 prosent og er med det Norges største blad* med 275 000 lesere, etterfulgt av Donald Duck & Co med 262 000 lesere og Se og Hør Tirsdag med 251 000 lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet. På TV, Aftenposten Historie og Vi over 60 har også over 200 000 lesere. Flere magasiner har en betydelig digitaltrafikk i tillegg til lesingen av papirmagasiner, hvor Se og Hør på tvers av papir og digitalt nå når ut til over en halv million lesere (525 000) mens KK leses av 248 000 personer. A-magasinet er det største avismagasinet med 656 000 lesere av papirutgaven. Deretter følger VG Helg med 289 000, Dagbladet Magasinet med 258 000.

 

Informasjon om målingene:

  • Tallene som offentliggjøres er lesertall (persontall) for avisenes og magasinenes papirutgaver for 2020/2021 (21/2), digitale lesertall (persontall) for Q2 2021 og kombinasjoner av disse.
  • Digitale lesertall (persontall) offentliggjøres fra 2021 per kvartal, mens lesertall for papirutgaver oppdateres to ganger i året.
  • *Gratismagasiner/ medlemsblader og avismagasiner er ikke med i denne sammenligningen da de har en annen form for distribusjon enn de tradisjonelle magasinene.