Her er MBLs nye hovedstyre

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Øverst fra venstre: Katrine Strøm, Siv Juvik Tveitnes, Einar Hålien, Trond Sundnes og Dag Sørsdahl. Nederst fra venstre: Harald H. Rise, Marte Ingul, Pål Nedregotten, Sarah Willand og Per Magne Tveiten.

MBLs årsmøte har i dag valgt nytt hovedstyre. Pål Nedregotten (Amedia) fortsetter som styreleder og Siv Juvik Tveitnes (Schibsted) som nestleder. I tillegg er Marte Ingul (Amedia), Sarah Willand (TV 2), Katrine Strøm (Hamar Arbeiderblad) og Trond Sundnes (NHST Media Group) nye styremedlemmer.

Styresammensetningen er noe endret fra tidligere etter at fjorårets årsmøte vedtok nye vedtekter.

Styrets faste medlemmer:

Siv Juvik Tveitnes - Schibsted, gjenvalg (2022-2024)

Einar Hålien - Schibsted, gjenvalg (2022-2024)

Harald H. Rise – Polaris Media, gjenvalg (2022-2024)

Marte Ingul – Amedia – NY (2022-2024)

Sarah Willand – TV2- NY (2022-2024)

Katrine Strøm – Hamar Arbeiderblad, NY (2022-2024)

Trond Sundnes – NHST Media Group, NY (2022-2024)

Pål Nedregotten – Amedia, ikke på valg (2021-2023)

Per Magne Tveiten – Mentor Medier, ikke på valg (2021-2023)

Dag Sørsdahl – Aller Media, ikke på valg (2021-2023)

 

Leder: Pål Nedregotten Nestleder: Siv Juvik Tveitnes

 

Personlige varamedlemmer:

Laila Dahlen, Schibsted (NY) – vara for Siv Juvik Tveitnes og Einar Hålien (2022-2024)

Kristina F. Nilsen, Amedia (NY vara), vara for Pål Nedregotten og Marte Ingul (2021-2023)

Hege Veiseth, Polaris Media (NY) – vara for Harald H. Rise (2022-2024)

Randi Gustad, TV2 (NY) – vara for Sarah Willand (2022-2014)

Vebjørn Selbekk, Dagen (NY) – Vara for Per Magne Tveiten (2022-2024)

Nina Vesterby, Story House Egmont (på valg) – Vara for Dag Sørsdahl (2022-2024)

Terje Olsen, Mediesmio/Hordaland (ikke på valg) – Vara for Katrine Strøm (2021-2023)

Tina Mari Flem, NTB (NY) – Vara for Trond Sundnes (2022-2024)

Alle nye er valgt for en periode på to år. Personlige varamedlemmer sikrer representasjon ved forfall.

 

Valgkomitéen har bestått av:

Øyulf Hjertenes, Schibsted, Ingeborg Heldal, Aller Media, Pål Eskås, Amedia, Sarah Willand, TV2, Ola Stave, Hallingdølen, Christian Samuelsen, Klassekampen og Tove Nedreberg, Polaris Media (leder). Innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig. Sarah Willand er fremmet av TV 2, som har rett på en plass etter vedtektene. Hun har ikke deltatt i diskusjon om eget kandidatur i valgkomitéen. Les også Valgkomiteens forslag til MBLs nye hovedstyre