Hjemmekontor og retningslinjer:  Noen anbefalinger fra Parat/MBL

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Foto: Schutterstock.

MBL og Parat har hatt et pågående utvalgsarbeid knyttet til etablering av hjemmekontorordninger. I den forbindelse har MBL og Parat blitt enige om noen punkter som det kan være nyttig å ta i betraktning når retningslinjer skal utarbeides.

Regjeringen vedtok 18. mars 2022 endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, for å tilpasse regelverket et mer moderne arbeidsliv. Et av kravene i forskriften er at det skal lages en særskilt avtale med den ansatte i de tilfellene der hjemmekontorordningen er fast og varig. Dette vil ordningen være dersom for eksempel den ansatte skal jobbe hjemme minst en dag per uke. Forskriftsendringen trer i kraft 1. juli 2022. 

Anbefalingene finner du her