Lokalavisene står for den største digitale veksten

Publisert

Foto: Shutterstock

Lokalavisene fortsetter den digitale utviklingen og øker det heldigitale opplaget med 17,8 prosent. Samtidig avtar veksten for de nasjonale mediehusene som i lang tid har vært i det digitale førersetet. - De nasjonale mediehusene har lenge vært i verdenstoppen når det gjelder digital transformasjon, både i journalistikken og i utviklingen av gode digitale abonnementsløsninger. Nå ser vi samme positive utvikling hos lokalavisene som digitaliserer for fullt, det er gledelig, sier Randi S. Øgrey, adm.dir. i MBL. Totalopplaget for norske aviser går likevel tilbake med 0,5 prosent fra andre halvår 2021 til andre halvår 2022, for sammenlignbare titler. Det gir en negativ opplagsutvikling for første gang siden 2016.

Digitalveksten for de nasjonale avisene VG, Aftenposten, Dagbladet og Nettavisen avtar og er nå på totalt 2,8 prosent. For de mindre titlene er digitalveksten fortsatt stor og de 102 avisene med under 4000 i opplag øker med 17,8 prosent. Denne kategorien har samtidig størst tilbakegang på papir med en nedgang på 20 prosent.  -Det digitale skiftet foregår nå for fullt hos lokalavisene. Det er godt å se at også lokalavisene lykkes med den digitale transformasjonen, og at både lyd og levende bilder også er en viktig del lokalavisenes digitale satsning, sier Øgrey.

Det heldigitale opplaget øker fortsatt, men takten avtar med en vekst på 7,6 prosent fra andre halvår 2021 til andre halvår 2022. Komplett har en sterkere tilbakegang enn tidligere på 9,3 prosent, mens papir fortsetter tilbakegangen med 12,6 prosent. Det digitale opplaget utgjør nå 58 prosent av totalopplaget, komplett står for 37 prosent og det rene papiropplaget har en andel på 5 prosent. Totalopplaget for norske aviser tilknyttet MBL og LLA for andre halvår av 2022 består av 241 titler og er på nærmere 2,6 millioner. Av de 233 sammenlignbare titlene kan 100 vise til vekst, mens 133 går tilbake. -Dette er rekord i antall målte titler, og det viser virkelig bredden i mediemangfoldet i Norge. At det fortsatt kommer nye titler til, er både gledelig og inspirerende for utviklingen av journalistikken og bransjen, sier Øgrey.

Lokalavisene med under 10 000 i opplag får fortsatt nye abonnenter og kan vise til et stabilt totalopplag det siste året. Nisjeavisene og de nasjonale avisene som tidligere har kunnet vise til størst vekst, går tilbake med hhv. 1,6 og 0,7 prosent fra andre halvår 2021 til andre halvår 2022. Det finnes likevel unntak blant nisjeavisene og Dagen, Subjekt og Finansavisen øker i perioden.

VG + kan igjen vise til størst opplagsfremgang med en økning på over 4 400 abonnement og en vekst på 1,7 prosent siden andre halvår 2021, og er med det Norges største opplagsprodukt. Avisa Oslo har en vekst på nærmere 2 500 og Dagen øker med nesten 2 300 i opplag. 

Norges 10 største aviser:

 1. VG* 308.000
 2. Aftenposten 252.000
 3. Dagbladet** 110.000
 4. Dagens Næringsliv 94.000
 5. Bergens Tidende 90.000
 6. Adresseavisen 76.000
 7. Stavanger Aftenblad 64.000
 8. Fædrelandsvennen 37.000
 9. Klassekampen 33.000
 10. Romerikes Blad 33.000

*I tallene for VG inngår opplagstall både for VG (41.600) og VG + (266.900).

**I tallene for Dagbladet inngår opplagstall både for Dagbladet (25.100) og Dagbladet Pluss (85.000)

Tilbakegang i papiropplaget for norske magasiner og ukeblader

Totalopplaget for papirmagasiner og ukeblader er nå på 958.000. Det er en tilbakegang på 10,2 prosent for sammenlignbare titler, noe som er en sterkere tilbakegang enn vi har sett de senere årene. Det ble solgt 30 millioner blader i 2022, mot 33 millioner året før. Hjemmet er fortsatt Norges største blad målt i opplag, med Se & Hør Tirsdag på andreplass og Familien som nummer tre. 

Det rapporteres opplag på totalt 36 magasintitler i 2022, én mer enn i 2021. De største magasinkategoriene er “voksen kvinne”, “bolig og interiør” og “aktualitet og TV.” Til sammen utgjør disse 72 prosent av totalopplaget for magasinene.

Med unntak av Aftenposten “Mat fra Norge”, som øker med nesten 300 i opplag per utgave, går samtlige titler tilbake på papir fra 2021 til 2022. Flere nettmagasiner øker samtidig antallet digitale abonnenter. De digitale abonnentene telles per i dag ikke med i magasinopplaget, men vil inngå fra og med opplagsåret 2023. -Magasinformatet begynner å befeste sin posisjon digitalt og lesertallene som ble publisert for tre uker siden viste sterk digital vekst for nettmagasinene. Stadig mer av den digitale bruken av magasiner kommer fra betalte abonnement, en utvikling det er viktig å gjenspeile også i opplagstallene, sier Øgrey. 

Norges 10 største magasiner:

 1. Hjemmet 112.000
 2. Se og Hør Tirsdag 88.000
 3. Familien 57.000
 4. Vi over 60 55.000
 5. Norsk Ukeblad 40.000
 6. Her og Nå 37.000
 7. Vakre Hjem og Interiør 36.000
 8. Allers 35.000
 9. Lev Landlig 35.000
 10. Hytteliv 33.000  

 

Se opplagstall for aviser her

Se opplagstall for magasiner her

Se opplagspresentasjonen her