Randi S. Øgrey er ny visepresident i News Media Europe

Nyhet, Mediepolitikk, Medlemskap og fordeler

Publisert

Arkivbilde: Nyvalgt visepresident Randi S. Øgrey sammen med president Victoria Svanberg i News Media Europe.

News Media Europe (NME) har i dag valgt MBLs administrerende direktør som ny visepresident. Organisasjonen representerer medlemmer fra 19 forskjellige land og arbeider for å sikre gode rammevilkår for mediene i EU.

- For MBLs medlemmer er det blitt enda viktigere å ligge tett på Brussel og bidra til å påvirke beslutninger i EU. Her gjør NME en viktig jobb og jeg et glad for å kunne få bidra mer i dette viktige arbeidet sier Øgrey.

MBL har de siste årene styrket sitt EU arbeid, blant annet i forhold til prosessen rundt Digital Service Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA). News Media Europe gjør en stor innsats og fungerer som MBLs forlengede arm og «Brusselkontor» 

 -Sentral regulering av tech-gigantene skjer nå, og det er viktig at medienes behov blir ivaretatt i EU fremover, sier Øgrey.

Victoria Svanberg fra svenske NWT Gruppen AB er president i News Media Europe. Se også News Media Europe