Regjeringen vil ikke sensurere Russia Today og Sputnik

I sin mediepolitiske redegjørelse til Stortinget tirsdag sa kulturminister Anette Trettebergstuen at det er besluttet at man ikke skal sensurere Russia Today og Sputnik, slik EU har gjort.

Trettebergstuen viste til at Grunnloven § 100 setter svært høye krav for å kunne innskrenke ytringsfriheten, og at det per i dag er vanskelig å se at disse aktørene utgjør en slik trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser i Norge at det kan forsvare forhåndssensur. Dette er i tråd med det Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening har fremholdt.

Den mediepolitiske redegjørelsen var en bred gjennomgang av mediepolitiske saker og de utfordringer mediene møter. Kulturministeren pekte på betydningen av troverdige og uavhengige medier, og sa at «Medier er en forutsetning for ytringsfrihet og for demokrati.» Les redegjøreslen her 

Les også: Norge bør ikke blokkere kringkasting av Russia Today pg Sputnik

Se Journalisten: Regjeringen følger ikke EU