MBLs jurister bisto 96 medlemsbedrifter første halvår

Publisert

MBLs jurister øverst fra høyre: Øystein Takle Lindholm, Therese Korsmo Mjaaland. Nederst fra venstre: Pernille A. Børset og Arne Lothe.

Første halvår i år bisto MBLs arbeidslivsavdeling 96 medlemsbedrifter med i alt 270 registrerte saker.

Sakene dreier seg om alt fra større omorganiseringsprosesser til for eksempel spørsmål om sykefraværsoppfølging. – Vi er i tillegg ofte i kontakt med medlemmer pr telefon om enklere spørsmål for eksempel om ferieavvikling eller tolkning av regelverk, sier avdelingsleder Pernille A. Børset. Hun understreker at medlemmene er opptatt av god personaloppfølging og ønsker bistand både juridisk, strategisk og med lederstøtte.

MBLs medlemmer er velkomne til å kontakte arbeidslivsavdelingen for blant annet juridisk bistand, kontakt: arbeidsliv@mediebedriftene.no