Oppløftende om moms og implementering av nye EU regler

Publisert

Fra venstre: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Kathy Lie (SV), Grunde Almeland (V), Tage Pettersen (H), kulturminister Lubna Jaffery (AP) og debattleder Lilla Sølhusvik (NRK).

- Flere av stortingsrepresentantene varslet at de støtter vårt forslag til plattformnøytralt momsfritak, det gir grunn til optimisme. Det er også oppløftende at vår nye kulturminister sier at hun vil implementere nye EU-regler så fort som mulig og at hun har notert seg behovet for å koordinere mediepolitikk mellom ulike departementer, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey etter at Lubna Jaffery deltok i sin første mediepolitiske debatt som minister - sammen med stortingspolitikere fra Høyre, Venstre, SV og SP under Arendalsuka.

Her er opptak av debatten 

Randi S. Øgrey hadde følgende tre utfordringer til panelet 

Lubna Jaffery svarte at hun snart skal legge frem en mediepolitisk redegjørelse for stortinget hvor det skal diskuteres godt, og at hun tror og håper på å lande på resultater i tråd med det bransjen har vært opptatt av.

SVs Kathy Lie trakk frem at MBLs forslag til avgrensning av momsfritak er godt fordi det løser utfordringer for de som trenger det, og forhindrer at det når dem ordningen ikke er ment for. Tage Pettersen var enig med henne fordi det bidrar til å løfte det norske mediemangfoldet og kan rette opp det som ikke fungerte i ordningen som var.

Venstres Grunde Almeland kritiserte regjeringens forslag for ikke å løse bransjens utfordringer og håper MBLs modell kan løse disse. Han understreket også viktigheten av at kulturministeren tar koordineringsansvar der mediepolitiske saker styres av forskjellige departementer.

SPs Åslaug Sem-Jacobsen var blant annet opptatt av å øke støtten til lokalavisene og nevnte også spesielt å ha en dreiing av produksjonsstøtten til også å dekke lokalradio.

Innstramming av offentlighetsloven var også et viktig tema som ble debattert hvor flere av politikerne var kritiske til regjeringens utspill.