MBL i stortingshøring om Nanseprogrammet til Ukraina

Publisert

MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey under torsdagens høring.

- Norske og nordiske organisasjoner har mye å tilføre i arbeidet for å styrke Ukrainas frie medier, og vi håper at det vil legges til rette for dette i oppfølgingen av Nansen-programmet, sa MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey under høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen torsdag.

-  Det er svært positivt at regjeringen i meldingen anerkjenner viktigheten av frie og uavhengige redaktørstyrte medier, som demokratisk infrastruktur og en forutsetning for demokratiet og et velfungerende sivilsamfunn. Og at på bakgrunn av dette, har som målsetning at Nansen-programmet støtter opp om utviklingen av frie og uavhengige redaktørstyrte medier i Ukraina. Vi ber Stortinget slutte seg til dette, sa Øgrey.

MBL påpekte at Norge er i verdenstoppen når det gjelder pressefrihet, ytringsfrihet, mediemangfold og digitalisering av mediene, og norske aktører har derfor mye å bidra med til utviklingen av mediesektoren i Ukraina. Komiteen ble informert om at umiddelbart etter Russlands fullskala invasjon gikk nordiske medieorganisasjoner sammen med en polsk medieaktør, Gazeta Wyborcza Foundation, om å opprette Ukrainian Media Fund til støtte for lokal- og regionalmedier i Ukraina. Viktige samarbeidspartnere i Ukraina er Association of Independent Regional Publishers of Ukraine (AIRPU), National Union of Journalists of Ukraine (NUJU), Ukrainian Media Business Association (UMBA).

- Fondet er i hovedsak finansiert av bidrag fra nordiske mediehus og presseorganisasjoner, og vi får løpende rapporter om at hjelpen virker. Men den må virke over tid for å beholde frie medier, og gjenoppbygge disse som en del av en velfungerende demokratisk infrastruktur i Ukraina. Et fremtidsmål er å etablere en “Modern Marshall Plan for Ukrainian Media” som støtter ukrainske mediers arbeid med bekjempelse av korrupsjon og desinformasjon. Presseetikk, redaksjonell uavhengighet, digitalisering og forretningsutvikling er områder hvor behovet er stort, og hvor nordiske medier har spisskompetanse, slik at utveksling, kurs og samarbeidsprogrammer vil være effektivt og hensiktsmessig. Dette initiativet er eksempel på hvordan man gjennom samarbeid kan styrke redaktørstyrte mediers uavhengighet og viktige rolle i Ukraina, sa Øgrey.

I meldingen fremkommer det at Utenriksdepartementet har gitt Norad i oppdrag å opprette en søknadsbasert ordning for Ukrainas sivilsamfunn, men det pekes også på at internasjonale flergivermekansimer og UNESCO.

- Norske og nordiske organisasjoner har mye å tilføre i arbeidet for å styrke Ukrainas frie medier, og vi håper at det vil legges til rette for dette i oppfølgingen av Nansen-programmet, avsluttet Øgrey.

Les MBLs høringsinnspill