Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

777 resultater

Type artikkel
Velg område
777 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Prøv deg som journalist

  Er du klar for å prøve deg som journalist og lage et intervju? Her er hvordan du går frem:

 2. Prøv deg som journalist

  Er du klar for å prøva deg som journalist og lage eit intervju? Her er korleis du går fram:

 3. Annonser og reklame

  Avisene på papir og nett er viktige reklamekanaler i konkurranse med mange andre reklamekanaler.

 4. Annonsar og reklame

  Avisene på papir og nett er viktige reklamekanalar i konkurranse med mange andre reklamekanalar.

 5. Skrivemodeller

  De ulike sjangrene har ulik fortellermåte eller dramaturgi. To vanlige modeller er «den omvendte pyramide» og «fisken».

 6. Skrivemodellar

  Dei ulike sjangrane har ulik forteljemåte eller dramaturgi. To vanlege modellar er «den omvende pyramiden» og «fisken».

 7. Avissjanger

  I avisen skrives det hver dag om mange forskjellige saker. Journalisten må velge hvordan han vil fortelle om saken. Han velger sjanger. Både i papiravisen og i nettavisen finner en de tradisjonelle sjangrene, men i nettavisen har journalisten flere muligheter. Han kan legge til video, animasjon, digitale fortellinger osv. dersom det er hensiktsmessig.

 8. Avissjangrar

  I avisa blir det kvar dag skrive om mange ulike saker. Journalisten må velje korleis han eller ho vil fortelje om saka. Journalisten vel sjanger. Både i papiravisa og i nettavisa finn vi dei tradisjonelle sjangrane, men i nettavisaer det mogleg for journalisten å gjere meir, for eksempel leggje til video, animasjon, digitale forteljingar og så vidare dersom det er formålstenleg.

 9. Medier vil skape debatt

  Alle media ønskjer å vere med på å skape ein levande, offentleg debatt. Dette gjer dei ved å setje dagsorden, vinkle og problematisere. Ei viktig oppgåve for skolen er å lære deg til å stille spørsmål ved bodskapen frå media og å oppmuntre deg til å gjere det. For å kunne stille dei gode spørsmåla, og deretter kanskje gjere noko med det, må du setje deg grundig inn i saka. Denne modellen kan vere til hjelp.

 10. Medier vil skape debatt

  Mediene ønsker å bidra til en levende, offentlig debatt. Dette gjør de ved å sette dagsorden, vinkle og problematisere. For å kunne stille de gode spørsmålene, og deretter kanskje gjøre noe med det, må du sette deg grundig inn i saken. Denne modellen kan være til hjelp: