Driftsrutiner

Det finnes en rekke driftsrutiner for løssalg. Her finner du alle.

Retur

For forhandlerne er returarbeidet det mest tidkrevende arbeidet med avisen. Det er derfor viktig at avisene legger forholdene til rette for en effektiv behandling av returavisene. Det finnes i dag ulike måter å håndtere returen på.

Fakturering

Disse sidene omtaler spesielt EDI-fakturering og viser til Narvesenavtalen og hvilke krav den avtalen stiller til fakturering.

Krav til elektronisk fakturering (EDI fakturering) fra de store kjedene i handelen øker. Her skal vi gi et bilde av hva det innebærer.

Narvesen har for eksempel et eget punkt (5) i avisavtalen om at hvis avisene ikke kan fakturere elektronisk, er det Narvesens egne salgstall som er grunnlaget for faktureringen.'

Nye priser

Endring av prisen på avisen

Fremgangsmåte ved prisendring av avisen:

  • Informering av kjedene i handelen. Ved enhver prisendring må alle kjedene informeres raskest mulig og senest fire uker før endring.
    Årsak: Prisene oppdateres i et sentralt prisregister hos kjedene som danner forutsetning for at den enkelte forhandler får korrekt pris på avisen når de benytter strekkoden.
  • For de som er medlem av EPD-basen, skal også prisendringen registreres der.
  • Informasjon av den enkelte forhandler bør skje etter at kjedene er informert. Det kan være fornuftig med en påminnelse om prisendringen på pakkeseddelen samme dag som endringen skjer.
  • Hvis avisen har samme pris alle dager og dere innfører en annen pris på en eller flere dager, trenger dere også en ny ean-kode for den eller de dagene dere har innført den nye prisen.
    Årsak: Kjedene oppfatter ulike priser på de forskjellige dagene som ulike produkter. Eks. Mandag-torsdag kr 15, - = produkt 1. Fredag kr 18,- = produkt 2. Lørdag kr 20,- = produkt 3.
  • Ny ean-kode mottar dere fra GS1.

Logomerker for avisstativer og avismoduler

Dagens Næringsliv benytter klistremerker som er 11,5 cm lengde og 3,5 cm høyde. Det er en størrelse som passer til alle typer avisstativer som DN benytter.

DN bestiller merkene sine hos pwdisplay as. Mailadresse per@pw-display.no,
webadresse: www.pw-display.no. Her finner dere også øvrige adresser og telefonnumre.
Priser må dere forhandle selv. Det avhenger av kvantum og antall farger dere ønsker å benytte.