Eksponering av avisene

Eksponeringen av avisen er det viktigste for salget av avisen i handelen. Derfor er det avgjørende at avisene kan samarbeide om gode eksponeringsløsninger.

Disse sidene illustrer med bilder den eksponeringen vi har dagligvarehandelen og servicehandelen. 

Eksponering dagligvarehandelen

Coop Obs RyggeCoop Obs Rygge.

Meny askerMeny Asker

 ICA Supermarked Hasle

Eksponering servicehandel

Narvesen, Oslo S.

 

Samarbeid med Bladcentralen

Avisene har i samarbeid med Bladcentralen utviklet en felles avis og bladmodul for Coop og Meny/Ultra.

I den forbindelse er det laget en brosjyre for Coop og en for Meny/Ultra.