Tariffoppgjøret mellom NJ og MBL er i gang

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Forhandlingslederne foran i bildet: Pernille Børset (MBL) og Dag Idar Tryggestad (NJ) . Foto: Ståle Lidsheim.

Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag startet lønnsforhandlingene kl 12 i dag.

-Vi har satt av to dager til oppgjøret slik at vi har godt med tid til å jobbe frem en løsning vi kan enes om, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset ved inngangen til forhandlingene. -Det kan bli krevende forhandlinger, vi står midt i en pandemi og må og sikre et bærekraftig oppgjør, sier hun.

I år er det mellomoppgjør, noe som innebærer at det kun er lønnsregulering det forhandles om.

Les også:

Her er MBLs forhandlingsutvalg

Lønnsveksten for redaksjonelle medarbeidere på linje med samfunnet for øvrig

Lønnstatistikken 2020

Enighet i lønnsoppgjøret mellom NHO og LO og NHO og YS

 

Pressekontakt: Veslemøy Rysstad, tlf 92 29 90 97