Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Den nye Medieansvarsloven gjelder fra 1.juli

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Kulturdepartementet melder i dag at Stortingets vedtak 12. mai 2020 til lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) er sanksjonert av Kongen i statsråd 29. mai 2020.

Loven trer i kraft fra 1. juli 2020. Her er den nye loven

MBL har tidligere poengtert at denne med bransjens velfungerende etiske regelverk, nyrevidert redaktørplakat, og nå en etterlengtet og ny Medieansvarslov som er teknologinøytral, får vi en god sammenheng i regelverk på mediefeltet,

Bransjen har også ønsket at nyhetstjenester som NTB skal innlemmes i den nye loven

Ved behandlingen i Familie-og kulturkomiteen ble det enighet om å be regjeringen utrede om medieansvarslovens virkeområde kan utvides til å omfatte nyhetsbyråer som leverer kvalitetskontrollert innhold» og med utredningsfrist innen vårsesjonen 2021