Artikler

Vis filtrering

1418 resultater

Type artikkel
Velg område
1418 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Viktige datoer for hovedoppgjøret 2024

  I år blir det forbundsvist oppgjør og MBL som en landsforening i NHO vil ha forbundsvise forhandlinger med våre parter på arbeidstakersiden. MBLs fem tarifforhandlinger foregår i april og mai. Frontfagsforhandlingene starter opp 18. mars og setter da en ramme, slik at lønnsveksten skal holdes innenfor rammer som konkurranseutsatt industri kan tåle. Frontfagsforhandlingene består av Norsk Industri og NHO på den ene siden og Fellesforbundet og LO på den andre siden.

 2. Sammen i kampen mot falske nyheter og desinformasjon

  MBL blir med i Media Citys prosjekt Reynir. Prosjektet skal videreutvikle og implementere teknologi som lar redaksjoner sikre opphavet til bilder og videoer i nyhetssaker. – Vi mener Reynir er et viktig innovasjonsprosjekt som kan styrke motstandskraften og bli et viktig verktøy for redaktørstyrte medier, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey.

 3. Sett Julian Assange fri!

  Siste og avgjørende høring i saken om utlevering av varsleren og publisisten Julian Assange til USA finner sted i britisk høyesterett i London 20.-21. februar. I USA er Assange siktet etter spionasjeloven (Espionage Act) og risikerer 175 års fengsel. En utlevering og fengselsstraff kan få svært alvorlige konsekvenser for pressefriheten verden over, i en tid der ytringsfriheten allerede er under sterkt press.

 4. Lesertall: Fall for papiravisene - regionavisene styrker seg digitalt

  Papiravisene mister lesere. De ferske lesertallene for 2023 viser at papiravisene har en samlet tilbakegang på 13 prosent det siste året. Avisene går også svakt tilbake digitalt, tross dette går 2 av 3 nettsteder frem. Det er regionavisene som øker den digitale lesingen mest, men også lokalavisene og nisjeavisene vokser i perioden.

 5. En avisbransje i endring

  Etter kontinuerlig digital vekst siden 1997, har avisbransjen de siste årene stabilisert seg på et høyt nivå. 73 % leser i 2023 norske nettaviser daglig, skriver Knut-Arne Futsæter i Kantar Media.

 6. 5 medietrender for 2024

  Krevende tider har ført til en strammere økonomi for mange forbrukere. Opplaget for norske aviser gikk tilbake i første halvår av 2023 (MBL). Samtidig fikk annonsemarkedet en negativ utgang på 2023 (IRM). Utviklingen utfordrer finansieringen av journalistikken og stiller samtidig krav til innovasjon i både abonnementsmodeller og historiefortelling fra mediehusene. Dette er noen av trendene vi i MBL mener vil prege 2024.

 7. Mediemangfold bygger digital motstandskraft

  - La meg starte med å anerkjenne at kulturministeren har fått dette ansvaret. Det vitner om at regjeringen ser det samme som oss. Et mangfold av redaktørstyrte medier er den avgjørende motvekten mot den økende strømmen av feilinformasjon, desinformasjon og påvirkningsforsøk. Mediemangfoldet bygger motstandskraft både direkte og indirekte. Dette sa MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey på kulturministerens innspillsmøte om digital motstandskraft.